ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจำรัส ศรีคงอยู่วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)ถึงแก่กรรม 
2นายเฉลิมรัฐ อุทัยรัตนกิจวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)รร.วัดสว่างอารมณ์ สพป.ราชบุรี เขต 1