ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชัชชัย อุปสรรค์วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)รร.บ้านโคก สพป.สมุทรสาคร
2นางสาวกฤษณา คงสินธ์วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70ลาออกจากราชการ 
3นายวัชระ สนุกใจอนุบาลวัดเกาะใหญ่ลาออกจากราชการ