ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววรนุช ทองเปลวอนุบาลสมุทรสงครามลาออกจากราชการ 
2นางสาวปารมี บัวเผื่อนอนุบาลสมุทรสงครามรร.ศรัทธาสมุทร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
3ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ดัดขุนทดวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)รร.วัดม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2
4นางสาวศรีไพร กุลชลาวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)รร.วัดโคกลำดวน สพป.นครนายก
5นางสาวชัดชรี เปลี่ยนผึ้งวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)รร.บ้านแก้งสนามนาง สพป.นครราชสีมา เขต 6
6นายวรจักร แสงบรรจงวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)รร.บ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต 6